Szybkie linki

Treść strony


Stowarzyszenie Odnowy Wsi Aktywnej 

Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Przysiek w woj. kujawsko-pomorskim.

Dane kontaktowe: Danuta Kurek (prezes), 87-148 Tylice 2, tel. 056 663 11 31 
 • Rok założenia – 1999
 • Zakres działania:
- wspieranie inicjatyw gospodarczych, przedsięwzięć mających na celu rozwój 
  wsi,
- podejmowanie działań mających na celu zwalczanie bezrobocia na obszarach
  wiejskich poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów,
- współdziałanie z organizacjami społeczno-gospodarczymi, politycznymi,
  zakładami pracy oraz władzami samorządowymi.
 •  Osiągnięcia organizacji:
- Wystawy rękodzielnictwa (stroiki, wielkanocne, bożonarodzeniowe i inne)
- Udział w programach regionalnych, wojewódzkich i ogólnokrajowych 
   („Miedza łączy”, „Naród bez tradycji jest martwy”, „Ocalić od 
   zapomnienia”),
- Prowadzenie warsztatów m.in. dla Leader+ Fundacja „Ziemia Gotyku”.
- Prowadzenie różnych pokazów,
- Wyróżnienie w 2009 przez LGD Fundację „Ziemia Gotyku”, w kategorii   
   produkty artystyczno – rzemieślnicze, za wieloletnią działalność związaną     
   z promowaniem tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych na terenie gminy  
   Łysomice i LGD „Ziemia Gotyku”. 

Stowarzyszenie: Ludowy Zespół Sportowy „Mustang” w Ostaszewie 
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Ostaszewo w gminie Łysomice
Dane kontaktowe: Wacław Trawiński, 87-148 Ostaszewo, tel. 056 674 04 80 
 • Rok założenia – 1948 – Ludowy Zespół Sportowy (od 2000 r. jako stowarzyszenie)
 • Zakres działania:
- Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 
  działania LZS,
- organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
   zdrowotnych,
 •  Osiągnięcia organizacji:
- Drużyna „Mustang” Ostaszewo dwa razy zakwalifikowała się do ligi 
   okręgowej,
- Jeden raz zajęła IV miejsce w Pucharze Polski w byłym województwie
   toruńskim,
- Jeden raz zajęła IV miejsce w Pucharze Polski w województwie kujawsko-
   pomorskim,
- Posiada kilkanaście pucharów za zajęcie I miejsca w różnych zawodach 
   regionalnych,
- Posiada obecnie 3 grupy wiekowe młodzieży w piłce nożnej (bardzo dobra 
   współpraca z młodzieżą, czego wynikiem jest garnięcie się młodzieży do
   zajęć sportowych.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice
  
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Łysomice w gminie Łysomice
Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, (Violetta Rucińska – prezes) tel. 056 678 32 22  
 • Rok założenia – 2003
 • Zakres działania:
- Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem
   terenów wiejskich, pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność,
- Działanie na rzecz edukacji, kształcenia młodzieży i adaptacji szkolnictwa do
   zmieniających się warunków otoczenia,
- Działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem.
 •  Osiągnięcia organizacji:
- Realizacja projektu „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” (projekt 
   trwał 18 miesięcy, dotacja 70.000 zł),
- Realizacja projektu „Nasza świetlica gwarantem dobrego startu” (projekt
   trwał 8 miesięcy, dotacja 16.000 zł),
- Organizacja, dwukrotnie, wypoczynku letniego dla trzydziestu dzieci          
   z terenu gminy Łysomice (wszystkie koszty poniosło stowarzyszenie – 
   zbiórka od sponsorów),
- Organizacja od 2003 do 2007 roku paczek dla rodzin najuboższych na  
   święta Bożego Narodzenia (w każdym roku około 100 paczek ),
- Realizacja projektów w 2008 r. przy współpracy z Leader+ (LGD Fundacja  
   „Ziemia Gotyku”, 
- Realizacja projektu „Pasje łączą pokolenia” (projekt realizował w 2009 r.  
   Zespół Szkół nr 1 w Łysomicach przy współpracy stowarzyszenia, 3000 zł), 
- Realizacja projektu „Historia i tradycja regionu „Lokalnej Grupy Działania  
   „Ziemia Gotyku””, (projekt jest realizowany na terenie 4 gmin należących 
   do fundacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków 
   Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja 50.000 zł),
- Realizacja projektu „Przedszkole marzeń” w ramach Programu      
   Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu 
   Społecznego (program jest realizowany w Papowie Toruńskim od  
   01.09.2009 do 31.08.2011 r. – dotacja 700.000 zł)  
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kamionki Duże 
 
Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Kamionki Duże 23 w gminie Łysomice
Dane kontaktowe: Anna Sikorska (prezes), 87-148 Kamionki Duże, tel. 056 678 43 71 lub tel. kom. 513 177 990  
 • Rok założenia – 2006
 • Zakres działania:
- działalność sportowa w szczególności wśród dzieci młodzieży,
- pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej,
- działania na rzecz umocnienia rodziny jako podstawowej komórki społecznej. 
 • Osiągnięcia organizacji:
- organizowanie wieczorków poetyckich,
- organizowanie dnia dziecka z dniem sportu,
- dzięki mobilności stowarzyszenia przy współpracy z U.G. udało się 
   pozyskać fundusze na odbudowę obiektu,
- stowarzyszenie jest w trakcie rekultywacji boiska sportowego, na dzień   
  dzisiejszy jest podniesiony teren poprzez nawiezienie ziemi oraz wykonano 
  melioracje całego terenu pod boisko.  
 
 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych

Siedzibą stowarzyszenia są Łysomice, ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice Stefania Ziółkowska (prezes), dane kontaktowe: tel. 056 678 32 22  
 • Rok założenia – 2006
 • Zakres działania:
- Prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz działalność na rzecz
  równych praw kobiet i mężczyzn,
- prowadzenie działalności charytatywnej oraz wspieranie wydarzeń 
  kulturalnych,
- działanie w kierunku aktywnej walki z bezrobociem.
 •  Osiągnięcia organizacji:
- Realizacja projektu na organizację festynów rodzinnych (Regionalny Ośrodek 
  Pomocy Społecznej – 2.500 zł)
- Współpraca z Fundacją „Ziemia Gotyku” i wdrażanie projektów Leader+,
- Udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu rękodzielnictwa, agroturystyki    
  i pozyskiwania środków unijnych,
- Organizacja Dnia Kobiet w 2009 r.,
- Organizacja Dnia Matki z koncertem w Kościele w Papowie Tor. w 2009 r.
- Współorganizacja Festiwalu Smaków z Fundacją „Ziemia Gotyku” Lokalna 
   Grupa Działania w restauracji „Kuźnia” w Łysomicach (2009 r.). 

Fundacja PRO FUTURO
 
Fundacja PRO FUTURO ul. Łąkowa 15, 87-148 Łysomice, tel. 56 678-37-20
www.fundacja-edu.pl
fundacja@fundacja-edu.pl
Misją Fundacji PRO FUTURO jest wspieranie wszechstronnego rozwoju, zwłaszcza w formie edukacji wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Szczególnie są nam bliskie wszelkie działania dotyczące: kultury, spraw społecznych, demokracji i praw człowieka.

W 2009 roku Fundacja „Pro Futuro” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt na realizację zadania  "Przedszkole Pod Klonowym Listkiem", który  został zakwalifikowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie 3 lat realizacji Projektu, przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego, będą prowadzone zajęcia edukacyjne z grupą 15 dzieci w wymiarze 5 godzin zegarowych dziennie przez 5 dni w tygodniu, w ciągu 11 miesięcy w roku z kilkudniowymi przerwami w okresach świątecznych. W tym samym czasie będą prowadzone zajęcia (zabawy i inne formy aktywności) wyłącznie w j. angielskim przez native speakera w wymiarze 4 godzin lekcyjnych dziennie.

 • autor informacji: M. Komuda
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-18 14:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-18 14:15

Opis strony

redaktor: Magdalena Ungeheuer, tel. (56) 678 32 22 wew. 39, e-mail: bip@lysomice.pl

Ważne strony

Intranet

Intranet

Banery

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Rządowe Centrum Legislacji
Publiczne służby zatrudnienia

Adres

URZĄD GMINY ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
87-148 Łysomice
woj. kujawsko-pomorskie


NIP Urzędu Gminy Łysomice:
879-18-21-587

REGON
Urzędu Gminy Łysomice:
000542505

Konto Urzędu Gminy Łysomice:
89 9511 0000 2002 0032 0267 0001

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. 56/678-32-22
tel./fax 56/678-35-05

sekretariat@lysomice.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek     730 -  1515
Wtorek             730 -  1630
Środa                730 -  1515
Czwartek          730 -  1515
Piątek                730 -  1515

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.